Pravila privatnosti

1. UVOD

SAN POSREDOVANJE d.o.o., Avenija Dubrovnik 10, Zagreb. OIB: 64378807691 MB: 05401739 je agencija za nekretnine koja se u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka smatra voditeljem obrade osobnih podataka ove web stranice.
Ovom izjavom želimo transparentno i javno pojasniti koje osobne podatke SAN POSREDOVANJE d.o.o. prikuplja, na koji način i u koju svrhu, koja su Vaša prava, te druge pojedinosti značajne za obradu i zaštitu osobnih podataka.
U svojem poslovanju rukovodimo se temeljnim načelima zaštite osobnih podataka, što znači da podatke obrađujemo zakonito, transparentno i pošteno, te da je obrada ograničena samo za svrhu za koju su podatci prikupljeni kao i da se obrađuju samo oni podaci koji su nužni za tu svrhu.
Ako se ne slažete s Politikom zaštite osobnih podataka u agenciji San posredovanje d.o.o., molimo Vas da se ne koristite našom stranicom ili da ne navodite svoje osobne podatke. Svaka promjena San posredovanje d.o.o. politike privatnosti bit će objavljena na ovoj mrežnoj stranici.


2. DEFINICIJE

Koristiti ćemo se slijedećim izrazima koji prema GDPR-u imaju značenje:
  1. „Osobni podaci” - znači svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.
  2. „Obrada” znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.


3. REGISTRACIJA

Kako bi se napravila registracija ili poslao upit na ovoj web stranici, korisnik prethodno mora obaviti registraciju popunjavanjem registracijskog upitnika. Tijekom registracije od korisnika se traže kontakt informacije (poput imena i e-mail adrese). Ove se informacije koriste kako bi se stupilo u kontakt sa korisnikom prilikom odgovaranja na pitanja postavljenih na našoj web stranici, te za osiguravanje privatnosti korisnika pri promjeni podataka.
Sve dostavljene podatke od korisnika smijemo koristiti za potrebe informiranja, obavještavanja i promocije o proizvodima i aktivnostima koje provodimo. U procesu realizacije tražene usluge i za davanje obavijesti i informacija vezanih uz pružanje naših usluga, te za potrebe komunikacije sa Vama koristit ćemo samo one podatke koje nam Vi izričito učinite dostupnima.


4. OBRADA I SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

Obrada osobnih podataka kao što je ime, prezime, adresa, e-mail adresa ili broj telefona ispitanika uvijek će biti u skladu sa Općom Uredbom o zaštiti osobnih podataka i zakonskom regulativom države članice koja je primjenjiva na web stranicu www.san-nekretnine.hr. Osobni podaci koje nam dajete osobno, putem e-mail i preko ove internet stranice mogu se spajati sa Vašim osobnim podacima koje smo dobili preko vaših zastupnika ili opunomoćenika. Prikupljeni osobni podaci neće se koristiti suprotno Vašoj danoj suglasnosti.
Vaši osobni podaci mogu biti otkriveni : subjektima potrebnima za pružanje korisničkih usluga, koji obično obrađuju Osobne podatke u ime SAN POSREDOVANJE D.O.O kao izvršitelji obrade, osobama ovlaštenima od SAN POSREDOVANJE D.O.O za obradu Osobnih podataka, službama za provođenje zakona i tijelima javne vlasti kada to zahtijeva mjerodavno pravo ili u dobroj vjeri, poslovnim partnerima za njihove potrebe samo u skladu s odgovarajućim zakonskim osnovama.
Društvo je dužno provoditi odgovarajuće fizičke, elektroničke i upravljačke mjere za omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, a kako bi se prikupljeni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja, od nedopuštenog pristupa ili nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zloupotrebe.
Sigurnost Vaših osobnih podataka iznimno nam je važna. Međutim, zbog otvorene prirode interneta, ne možemo potpuno jamčiti sigurnost od neovlaštenog pristupa trećih strana, kao što su hakeri. Vaša upotreba Stranice pokazuje Vaš pristanak na ovaj rizik. U najvećoj mjeri dopuštenoj mjerodavnim pravom, odričemo se svake odgovornosti za bilo kakvu štetu koju ste mogli pretrpjeti zbog bilo kakvog gubitka, neovlaštenog pristupa, zloupotrebe ili izmjene bilo kakvih informacija koje pošaljete na Stranicu.


5. ISPRAVCI I AŽURIRANJE OSOBNIH PODATAKA

Ukoliko se korisnikovi osobni podaci promijene ili korisnik više ne želi našu uslugu, omogućujemo ispravljanje, ažuriranje ili uklanjanje korisnikovih osobnih podataka koje posjedujemo. To se može izvršiti slanjem zahtjeva na e-mail adresu info@san-nekretnine.hr

  • Pravo na ispravak: Korisnik ima pravo zatražiti ispravljanje ili dopunjavanje osobnih podataka ukoliko prikupljeni podaci nisu točni, potpuni i ažurni
  • Pravo na ograničenje obrade podataka: Korisnik ima pravo ishoditi ograničenje obrade podataka ako: osporava  njihovu točnost, ako je obrada nezakonita, a protivi se njihovom brisanju, ako se podaci moraju čuvati radi ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, ako je uložen prigovor na obradu osobnih podataka
  • Pravo na prenosivost podataka: Korisnik ima pravo zatražiti svoje osobne podatke koje je prethodno pružio/la voditelju obrade, u strukturiranom obliku, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu, te iste prenijeti drugom voditelju obrade  ako se obrada provodi automatiziranim putem i temelji na privoli ili ugovoru.
  • Brisanje osobnih podataka:  Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka. Podaci će biti brisani bez odgode, osim u slučaju da postoji zakonska obveza čuvanja navedenih podataka, legitimni interes te osnova za ostvarenje zakonskih prava.
  • Pravo na prigovor: Korisnik ima pravo podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka koja se temelji na legitimnom interesu zbog osobne specifične situacije, osim ako su razlozi za izvršenje takve obrade jači od prava na zaštitu osobnih podataka.


6. POHRANA PODATAKA

San nekretnine vaše će osobne podatke čuvati samo onoliko koliko je potrebno kako bi se izvršila njezina ugovorna ili zakonska obveza ili legitimni interes, osim u slučaju obrade osobnih podataka na temelju privole, kada u trenutku povlačenja Vaše privole prestaje obrada.
Napominjemo da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njezina povlačenja. Ako vaši osobni podatci više neće biti potrebni za ispunjenje gore navedene svrhe, bit će uništeni, osim kada je daljnje čuvanje propisano Zakonom.